En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem que Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L. amb CIF B17255639 y domicili a Cr .Veïnat Bruguera, 23 17240 LLAGOSTERA és el titular del present web i del nom de domini recuperacionsnavarro.com

Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis d’aquest lloc web, respectant tots els drets de propietat intel·lectual de Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L..  explicats a l’apartat corresponent i garantint que s’adequaran a la legalitat vigent, la moral, l’ ordre públic i els bons usos i costums i en cap cas resultaran ofensives pel nom i imatge comercial de Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L.. En cap cas s’efectuarà cap acció que suposi l’alteració, supressió o afectació del correcte funcionament del present lloc web, no causant problemes tècnics ni transferint cap contingut maliciós susceptible de contenir qualsevol tipus de virus informàtic, així com tampoc interferirà en els continguts ni intervindrà els correus electrònics ni qualsevol altre tipus de dades dels usuaris. L’usuari és el responsable sobre la veracitat de les dades introduïdes i comunicats mitjançant aquest web.

Drets i obligacions del prestador de serveis

Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L.  està obligat a prestar els serveis que ofereix en el present web i a garantir el secret de les comunicacions que s’efectuïn entre l’empresa i l’usuari, així com a atendre les reclamacions que es puguin efectuar, especialment pel què fa relació als drets de accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, els quals es detallaran més endavant. En el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació o actualització dels serveis o els continguts, Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L. te el dret a suspendre temporalment i sense preavís l’accés al present lloc web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la present web i dels diferents elements continguts en ella són de Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L. Correspon a aquesta empresa l’exercici  exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d’aquesta. Informa també que les dades contingudes als llistats d’empreses i entitats que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, o obtingudes de llistats públics i d’accés lliure; en aquest cas Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L.  no es fa responsables de la correcció de les dades contingudes en el mateix web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de Propietat intel·lectual o industrial de Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals d’ús i de navegació així com qualsevol relació entre l’usuari i Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que es pugui derivar, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.