Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Envasos Lleugers

En la categoria d'envasos lleugers trobem diferents tipus de residus, com són:
ampolles o altres recipients plàstics, llaunes (d'alumini o de ferro) i envasos tipus bric.