Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Especials / Perillosos
Envasos metàl·lics contaminats, envasos de plàstic contaminats, aerosols, absorbents, dissolvents, pintures, líquids de fre, combustibles, vidre procedent de laboratoris, productes químics, piles, bateries, fluorescents, silicones o tintes, són les principals fonts del especials i/o perillosos.VEURE ALTRES RESIDUS