Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Paper i Cartró

Els residus de paper i cartró generats es dipositen en contenidors per al seu reciclatge, quan es retiren són transportats en vehicles autoritzats a la planta de tractament complint amb la normativa mediambiental de gestió de residus.

Mitjançant el reciclatge del paper i el cartró contribuïm a la conservació de la massa forestal, estalviem fusta, combustible i tenim cura del medi ambient.


VEURE ALTRES RESIDUS