Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Pneumàtics
Els pneumàtics, un cop arriben al final de la seva vida útil han de ser recollits i processats. Provenen de dues fonts, principalment: com a pneumàtics de substitució de vehicles en ús o bé com a element obtingut d'un desballestament.


VEURE ALTRES RESIDUS